De vereniging

De geschiedenis van onze vereniging start in 1973 toen 'De Sporthaven' nog eigendom was van de Gemeente Hilversum. Tot 1983 kwam, de in dienst van de Gemeente zijnde Havenmeester, dan ook de liggelden innen. Na moeizame besprekingen tussen de Gemeente en het toenmalige Bestuur gingen wij, als vereniging, vervolgens de haven huren van de Gemeente Hilversum en incasserde de vereniging de liggelden bij de leden en passanten.
 
Hilversumse Watersport Vereniging De Sporthaven

 
In 2006 kregen wij de gelegenheid om de haven met alle ondergronden en bijbehorend water van de Gemeente te kopen. De overname gaf natuurlijk de nodige hoofdbrekens maar door goed onderhandelen van het toenmalig Bestuur en met medewerking van de Rabobank werd de overname in april 2008 een feit.
 
Onze haven is gelegen in Hilversum op het eind van het Hilversums kanaal. Het het Hilversums kanaal loopt vanaf de Vecht bij sluis het Hemeltje bij Nederhorst den Berg tot aan onze haven en kent een lange geschiedenis die begin twintigste eeuw begon.
 
Naast de plannen voor de aanleg van het Hilversums Kanaal werden in een uitbreidingsplan van rond 1933 het havengebied en ook 'De Sporthaven' ingetekend. Een meer gedetailleerde geschiedschrijving treft u aan op de website van de Historische Kring 'Albertus Perk' (zie hieronder). Voor het ontwerp van o.a. het Paviljoen, de woning van de Havenmeester en de botenloods tekende indertijd de bekende architect Dudok die in Hilversum veel meer projecten heeft gerealiseerd (zie hieronder).

 

Waterrecreatie in Nederland

Vaarroutes in Nederland

Gereedschap voor Industrie en Bouw

Gereedschap Industrie en Bouw

Onderhoud en reparatie van exclusieve auto's

Exclusieve auto's

Openingstijden Sluis 't Hemeltje

Openingstijden

 

Hilversumse Watersport Vereniging De Sporthaven
Hilversumse Watersport Vereniging De Sporthaven
Hilversumse Watersport Vereniging De Sporthaven
Hilversumse Watersport Vereniging De Sporthaven
Hilversumse Watersport Vereniging De Sporthaven
Hilversumse Watersport Vereniging De Sporthaven